Welcome to your Quiz

Wymień, które z opatrunków są opatrunkami przeciwdrobnoustrojowymi
Który z podanych preparatów jest bezpieczny dla tkanek i struktur wrażliwych- chrząstek, ścięgien, kości ?
Który produkt do odkażania ran ma szerokie spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, przyspiesza gojenie i nie indukuje oporności?
Jaki mechanizm działania charakteryzuje opatrunki z grupy HydroClean:
Który z niżej wymienionych opatrunków należy zastosować do autolitycznego oczyszczenia rany:
Wskaż opatrunek właściwy do stosowania w ranach z obfitym wysiękiem:
Zamiennikiem dla opatrunku alginianowego może być opatrunek
Prawdą jest ze Granudacyn
Rana z cechami infekcji charakteryzuje się odczynem zapalnym, wysiękiem często ropnym, obrzękiem i miejscową wyższą temperaturą i