DONIESIENIA WŁASNE

W programie konferencji w dniu 9 marca przewidziano prezentację doniesień własnych w formie wystąpień ustnych.

Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie przesłanych streszczeń o objętości do 350 słów.

Doniesienia zakwalifikowane do prezentacji zostaną opublikowane na stronie konferencji.

PRZYGOTOWANIE STRESZCZENIA

Streszczenie należy przygotować w języku polskim, w formacie WORD według następującej konstrukcji:

  1. tytuł pracy
  2. Autorzy, ze wskazaniem osoby prezentującej
  3. E-mail osoby prezentującej,
  4. Instytucja (pełna nazwa instytucji, z której pochodzi autor i każdy ze współautorów, miejscowość a dodatkowo kraj – jeżeli inny niż Polska),
  5. Treść streszczenia powinna zawierać wstęp, cel pracy, metody, wyniki i wnioski, treść streszczenia wykładu powinna być pisana w sposób ciągły; można podać źródło finansowania.

TERMINY

Przyjmowanie przez Komitet Naukowy zgłoszeń doniesień własnych – 31 stycznia 2024 r.

Zakwalifikowanie prac do prezentacji – 10 lutego 2024 r.

PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA

Przygotowany wg powyższych instrukcji plik WORD ze streszczeniem prosimy przesyłać na adres konferencje@vicommi.pl, umieszczając w tytule wiadomości ’Akademia Kontroli Zakażeń 2024 – Doniesienia własne’.